Stal Kelpie
(familie) opstellingen met paarden

klik voor een filmimpressie

(familie)opstellingen met paarden oftewel: systemisch werk met paarden verschilt wezenlijk van de andere eerder genoemde werkvormen met paarden. We gaan er namelijk niet van uit dat de vraag waar jij als cliënt mee komt per definitie opgelost/beantwoord kan worden door jou en jou alleen.
We gaan er van uit dat het probleem dat jij ervaart een gevolg kan zijn van systeemdruk (het systeem is de familie of organisatie waar jij deel van uitmaakt). Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij de last draagt van iemand anders uit jouw familie; soms wordt een belasting van generatie op generatie doorgegeven. Een opstelling kan dat zichtbaar maken waardoor het probleem oplost.
Zo kan het ook zijn dat iemand uit jouw systeem uit beeld is geraakt, door bijvoorbeeld overlijden of ongewenst gedrag. Het systeem is er op gericht ‘heel’ te worden. Als iets of iemand ontbreekt ontstaat (systeem)druk: het, hij of zij dient weer opgenomen te worden. Op het moment dat dit gevoeld en ervaren wordt in een opstelling lost de druk op en komt er harmonie.

systemisch werken

Waarom met paarden?
Een paard is van nature gericht op het hele systeem (lees:kudde). Als prooidier vormt de kudde zijn bescherming en om te overleven dient er harmonie te zijn in de kudde. Paarden zijn enorm gevoelig voor verstoringen binnen het systeem.
Op het moment dat jij samen met het paard de bak in gaat vorm jij samen met hem een mini-kudde. Het paard voelt meteen aan of jij en jouw systeem ‘compleet’ zijn en zal onrustig worden als hij systeemdruk ervaart. Hij fungeert als indicator en zal je willen helpen de druk weg te nemen. Daartoe geeft hij subtiele aanwijzingen.

systemisch werken

Hoe gaat een opstelling met paarden in zijn werk?
We werken met een groep van 6-10 personen. Op één dag is er meestal ruimte voor 3 of 4 opstellingen, dat wil zeggen dat er 3 of 4 deelnemers een vraag in kunnen brengen.
Eerst vindt een inleidend gesprek plaats tussen de vraagsteller en de begeleider. De andere deelnemers luisteren mee. Op enig moment word je gevraagd de bak in te gaan; het paard staat daar dan al. De overige deelnemers staan of zitten stil langs de kant. Hen kan gevraagd worden zich als representant van iemand uit jouw systeem (een familielid) op te stellen maar soms is alleen het paard al voldoende.

systemisch werken

Het aparte van een opstelling is dat zowel paarden als ‘menselijke’ representanten zich vaak gaan voelen en gedragen als diegene die ze op dat moment representeren, Dit fenomeen is ontdekt door Bert Hellinger. Er is eigenlijk geen logische verklaring voor. Het levert wel vaak interessante informatie en nieuwe inzichten op voor de vraagsteller.

systemisch werken

Hoe een opstelling zich zal ‘ontvouwen’ is van tevoren niet te voorspellen. Niet alle informatie zal meteen duidelijk zijn voor de vraagsteller. Vaak vallen de puzzlestukjes pas na weken op hun plaats. Het is daarom belangrijk de opstelling niet inhoudelijk na te bespreken en de vraagsteller de gelegenheid te geven de beelden in alle rust te verwerken.

copyright Eva Maassen / bouw endoHerman
colofon & Disclaimer
KvK 55627498 - BTW 118030851B01